Riskanalytiker till Sjunde AP-fonden, AP7 – Hero

Riskanalytiker till Sjunde AP-fonden, AP7


AP7 logga.png

AP7 är det statliga alternativet i premiepensionssystemet och förvaltar förvalsalternativet AP7 Såfa, som består av AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond. Verksamheten har idag 43 anställda och förvaltar närmare 1 000 miljarder kronor åt 5 miljoner svenska premiepensionssparare.

AP7 och funktionen Risk & Avkastning står inför en spännande utveckling med utökade investeringsmöjligheter och implementering av ny funktionalitet inom gruppens ansvarsområden. Nu söker vi dig som vill vara med och bidra till den utvecklingen i en roll med närhet till såväl vår Kapitalförvaltning som vår Fond- och Värdepappersadministration.

Risk och Avkastningsfunktionen är idag ett team bestående av tre personer som ansvarar för oberoende beräkning och analys avseende fondernas risk och avkastning. Daglig kontroll av placerings- och risklimiter, indexhantering, riskgenomlysning samt attribution avseende risk och avkastning är ansvarsområden inom funktionen. Vidare görs regelbunden rapportering till styrelse och verksamhet samt oberoende utvärdering av förvaltningsmandat inom funktionen.

Dina huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter

  • Säkerställa korrekt daglig riskberäkning i risksystemet Axioma
  • Löpande kontroll av risk och andra placeringslimiter
  • Rapportering av risk till styrelse, ledningsgrupp och kapitalförvaltning
  • Säkerställa löpande utvärdering och god dokumentation av riskmodeller och metoder för riskberäkning inom AP7
  • Ansvara för vidareutveckling av AP7:s processer och rutiner inom riskområdet.
  • Ansvar för att hålla funktionen uppdaterad med utvecklingen som sker inom riskområdet
  • Systemansvar för risksystemet Axioma inkluderat ansvar för riskdataflöden till/från portföljsystem och risksystem


Din profil

Vi söker dig som är civilekonom/ingenjör/statistiker med stark matematisk kompetens och flerårig erfarenhet inom en kapitalförvaltningsorganisation. Du ska ha god erfarenhet av kvantitativ analys inom riskområdet som marknads-, likviditets- och motpartsrisk.

Du ska ha god erfarenhet av risksystem som, Axioma, MSCI Riskmetrics eller liknande. Du bör vidare ha ett stort intresse för modellering och systemintresse som kan utmynna i förslag till förbättringar av processer och rutiner. Har du arbetat i ett eller fler av systemen Simcorp Dimension, Tableau, Bloomberg eller Private i är det meriterande. Vidare bör du ha programmeringskunskaper inom SQL, Python eller liknande. Har du även erfarenhet av alternativa investeringar som private equity, fastigheter och infrastruktur är även det meriterande. Du behöver även ha en god förmåga att kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska.

Då du kommer till en liten grupp med brett ansvar är det viktigt att du är en bra lagspelare, tar gemensamt ansvar för funktionens rutiner, kan se till helheten samt kan hantera många olika arbetsmoment parallellt.

Ansökan

I denna rekrytering har AP7 valt att samarbeta med SJR. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Sara Borgeström på 070-4715914. Urval och intervjuer sker löpande.

Tänk på att din ansökan inte ska innehålla känsliga personuppgifter, såsom exempelvis uppgifter om hälsa, religiös eller filosofisk övertygelse, politiska åsikter eller facktillhörighet.

Om tjänsten, utifrån behörighet, mandat och påverkanskraft, motiverar en bakgrundskontroll eller kreditupplysning kan sådan komma att genomföras under rekryteringsprocessen avseende slutkandidat.

Varmt välkommen med din ansökan!

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter se vår Integritetspolicy

Kontakt

Sara Borgeström

Rekryteringskonsult, Stockholm

Om SJR

SJR in Sweden är ett av Sveriges ledande och mest erfarna bolag inom rekrytering och konsultlösningar. Ända sedan starten 1993 har vi varit specialiserade inom såväl personlighetsbedömning som de områden vi rekryterar till, vilket ger oss en unik förmåga att utifrån högt ställda krav matcha rätt kompetens med rätt uppdragsgivare. Vi erbjuder specialistkompetens inom Finance/Legal, HR/Kommunikation, Inköp/Logistik, IT och Management.

SJR är idag cirka 550 medarbetare med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Uppsala. Koncernen består av moderbolaget Ogunsen AB med dotterbolagen SJR in Sweden AB och WES AB.

Vår process

Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, så vänta inte med din ansökan. 

Här kan du läsa mer om ansökningsprocessen.

I det fall tjänsten medför ekonomiskt ansvar kommer en kreditupplysning att genomföras avseende slutkandidaten. I vissa rekryterings- och tillsättningsprocesser kan det bli aktuellt att genomföra en bakgrundskontroll av slutkandidaten. En bakgrundskontroll av en slutkandidat görs endast om risken i rollen motiverar att en sådan görs, på grund av rollens befogenhet, mandat och påverkanskraft. Här kan du läsa mer om vår rekryterings- och tillsättningsprocess.
 
Personuppgifter
Tänk på att din ansökan inte ska innehålla s.k. känsliga personuppgifter såsom exempelvis hälsa eller medlemskap i fackförening. Här hittar du information om känsliga personuppgifter.
 
Notera även att vi tyvärr inte kan ta emot CV via e-post till följd av GDPR.
 
För information om hur vi behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter, se vår integritetspolicy  https://sjr.se/integritetspolicy/