business-controller-image
Ansökan är stängd
Stad:
Stockholm
Tjänst:
Ekonomi/Juridik
Län:
Stockholms län
Arbetsområde:
Rekrytering

Business Controller

I snart 170 år har vi på SJ fört människor närmare varandra och bundit samman landet. Det är ett arv vi värdesätter, men vår resa har bara börjat. Tillsammans skapar vi dagens?– och morgondagens resande. Följer du med?

Är du den Business Controller vi söker, som brinner för både agil transformation och IT:s avgörande roll i affärs- och verksamhetsutveckling? Ser du potentialen i att inte bara följa upp utan också ständigt förbättra IT-kostnadseffektiviteten? Om du är den som entusiastiskt tar dig an utmaningen att balansera innovation med kostnadsmedvetenhet, då har vi den perfekta rollen för dig. Vi har stora planer för framtiden, och vi behöver din expertis och ditt engagemang för att realisera dem. Om du är redo att ta oss dit, väntar vi med spänning på att välkomna dig till vårt team!

Om tjänsten

Som en nyckelspelare i IT-divisionens ledningsgrupp kommer du tillsammans med vårt erfarna och engagerade team att styra SJs digitala resa. Här kommer du inte bara att bidra med din tekniska och affärsmässiga kompetens utan också bidra med din skicklighet i att säkerställa effektiva finansiella processer samt transparent och agerbar kostnadsuppföljning. Ditt ansvar blir att med fokus på uppföljning stödja SJs fortsatta utveckling samtidigt som du upprätthåller och förbättrar vår kostnadseffektivitet inom IT-området.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• Budgetering och prognos: Leda arbetet med IT-avdelningens budget och prognosprocesser och säkerställa balans mellan flexibel budgetering inom en fastslagen budgetram.
• Strategisk och operativ uppföljning: Överse och analysera IT-avdelningens finansiella resultat, identifiera avvikelser och föreslå åtgärder för att säkerställa att målen uppnås.
• Agil värdeuppföljning: Delta i att utveckla och implementera nyckeltal och metoder för att kvantifiera värde i en agil utvecklingsmiljö, säkerställa att insatserna optimeras för helheten och att öka värdet till verksamheten.
• Kostnadseffektivitetsanalyser: Utvärdera IT-relaterade investeringar och utgifter för att identifiera möjligheter till besparingar eller omallokering av kapacitet där det ger mest värde.
• Business case: Arbeta aktivt med lean business case för strategiska förflyttningar och utvecklingsaktiviteter
• Pedagogisk kommunikation: Omvandla komplexa ekonomiska rapporter till begriplig information för olika stakeholders, och förmedla ekonomiska resultat och analyser på ett pedagogiskt sätt till både SJ koncernledning och kollegor inom och utanför IT.

Som Business Controller ingår du i stödfunktionen Ekonomi, som idag har ca 70 medarbetare med blandade kompetenser inom business control, financial control, strategi samt data och analys.

Lämplig bakgrund

Du är en person som brinner för att kombinera affärsförståelse med teknisk insikt, alltid med ett kritiskt öga mot kostnadseffektivitet. Med ditt analytiska sinne och din förmåga att samarbeta, hittar du innovativa lösningar tillsammans med ditt team för att möta verksamhetens utmaningar.

• Akademisk examen inom ekonomi, IT, systemvetenskap eller annat relevant område.
• Minst 5 års erfarenhet av arbete som Business Controller, med tydlig erfarenhet från IT- eller teknikorienterade företag.
• Förståelse för agila metoder och principer. Certifieringar inom exempelvis SAFe eller liknande samt erfarenhet av att arbete med fast kapacitet och ”beyond budgeting”-utveckling är meriterande.
• Erfarenhet av att definiera, följa upp och analysera nyckeltal, särskilt inom IT och digital transformation. Erfarenhet av att arbeta med OKR är meriterande.
• God förståelse för utmaningar med finansiering av IT och digitalisering, samt kostnadseffektivisering och värdeskapande investeringar.
• Stark analytisk förmåga kombinerat med god kommunikationsförmåga, för att kunna förklara komplexa samband på ett enkelt sätt.
• Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt. Att kunna växla mellan att analysera såväl detaljer som att kunna ta ett steg tillbaka och se helheten, samt att kunna omsätta detta till faktabaserade och agerbara underlag för utveckling av ITs strategi framåt.

Ansökan

I denna rekrytering har SJ valt att samarbeta med SJR. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Therese Kraft på 076-879 9195.
Vi intervjuar och presenterar kandidater löpande så vänta inte för länge med din ansökan. Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningshandlingar via e-post.

Kontaktperson

Om SJR

SJR är ett av Sveriges ledande och mest erfarna bolag inom rekrytering och konsultlösningar. Ända sedan starten 1993 har vi varit specialiserade inom såväl personlighetsbedömning som de områden vi rekryterar till, vilket ger oss en unik förmåga att utifrån högt ställda krav matcha rätt kompetens med rätt uppdragsgivare. Vi erbjuder specialistkompetens inom ekonomi och finans, HR och lön, inköp och logistik, IT, juridik och compliance, hållbarhet, kommunikation samt chefspositioner.

SJR är idag cirka 400 medarbetare och verksamma över hela landet med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Uppsala. Koncernen består av moderbolaget Ogunsen AB, som är noterat på First North Stockholm, med dotterbolagen SJR in Sweden AB och Wes AB.

Vi jobbar utifrån visionen Professionals Choice Through Life, vilket innebär en ständig strävan efter att skapa långsiktiga relationer med människor och organisationer i vårt nätverk.

www.sjr.se

Vår process

Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, så vänta inte med din ansökan. 

Här kan du läsa mer om ansökningsprocessen.

I det fall tjänsten medför ekonomiskt ansvar kommer en kreditupplysning att genomföras avseende slutkandidaten. I vissa rekryterings- och tillsättningsprocesser kan det bli aktuellt att genomföra en bakgrundskontroll av slutkandidaten. En bakgrundskontroll av en slutkandidat görs endast om risken i rollen motiverar att en sådan görs, på grund av rollens befogenhet, mandat och påverkanskraft. Här kan du läsa mer om vår rekryterings- och tillsättningsprocess.
 
Personuppgifter

Tänk på att din ansökan inte ska innehålla s.k. känsliga personuppgifter såsom exempelvis hälsa eller medlemskap i fackförening. Här hittar du information om känsliga personuppgifter.
 
Notera även att vi tyvärr inte kan ta emot CV via e-post till följd av GDPR.
 
För information om hur vi behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter, se vår integritetspolicy.