AP4 söker Head of Compliance /jurist – Hero

AP4 söker Head of Compliance /jurist

Fjärde AP Logga.png

Om tjänsten

AP4 söker nu en Head of Compliance som i sin roll kommer att arbeta med att identifiera och värdera compliancerisker. Head of Compliance kontrollerar och följer löpande upp regelefterlevnaden i verksamheten och ger verksamheten råd och stöd om de regelverk som gäller för AP4:s verksamhet. I rollen som Head of Compliance ingår att informera om, implementera samt följa upp nya/förändrade lagar, föreskrifter, allmänna råd, branschregler och interna regler. Head of Compliance rapporterar direkt till vd samt rapporterar löpande till ledningsgrupp och styrelse.

Vid sidan om din huvudsakliga roll som Head of Compliance kommer du även att fungera som allmän jurist i juridikteamet där du arbetar med diverse i verksamheten förekommande juridiska frågor samt ger juridiskt stöd och rådgivning, rapportering sker då direkt till Chefsjuristen. Juridikteamet består, förutom Head of Compliance, av ytterligare en senior jurist och en senior jurist med fokus på alternativa investeringar samt Chefsjurist.

Ansvarsområden

Dina ansvarsområden kommer bland annat att bestå av:

 • analysera och löpande hantera frågor kopplade till lagen om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).
 • analysera och löpande hantera frågor kopplade till finansiella regelverk såsom marknadsmissbruksförordningen (MAR), penningtvättsregler/AML och FATCA/CRS
 • analysera och löpande hantera frågor kopplade till andra typer av regelverk såsom dataskyddsförordningen (GDPR), lagen om offentlig upphandling (LOU) och svensk mutbrottslagstiftning.
 • genomföra omvärldsbevakning och tolkning av nya regelverk som kan ha en påverkan på AP4:s verksamhet.
 • löpande informera styrelse och vd om identifierade avvikelser från fastställda regelverk.
 • löpande informera styrelse, vd och anställda om relevanta ändringar i lag, föreskrifter och allmänna råd av betydelse för verksamheten.
 • vid behov utbilda styrelse, vd och anställda i regelverksfrågor.
 • kontrollera att nya, eller väsentligt förändrade, marknader, processer, investeringar samt större förändringar i AP4:s verksamhet och organisation följer de lagar, förordningar och andra regler som gäller för AP4:s verksamhet.
 • till styrelse och ledning lämna förslag till nya och/eller uppdaterade interna regler som faller inom ramen för compliances ansvarsområde.
 • årligen genomföra granskningar och uppföljningar av relevanta regelområden.
 • vid behov genomföra granskningar och uppföljningar av compliances samtliga regelområden.
 • årligen till styrelsen sammanställa en skriftlig årsrapport samt årsplan som genom en riskbaserad metod identifierar fokusområden, inom de för compliance identifierade regelområdena, för uppföljningar och kontroller av regelefterlevnaden som ska göras.
 • löpande dokumentera identifierade intressekonflikter och beskriva hur dessa har hanterats i verksamheten.
 • ansvara för AP4:s whistleblowingsystem.

Din bakgrund

Vi söker dig med en jur.kand. eller motsvarande examen. Du har flera års erfarenhet av arbete med regelefterlevnad på bank, pensionsfond, fondbolag, reglerande myndighet, advokatbyrå eller annan konsultbyrå. Du uttrycker dig väl, i såväl tal som skrift, på svenska och engelska.

Din personlighet

Arbetet som Head och Compliance ställer krav på din förmåga att prioritera, arbeta strukturerat, noggrant och flexibelt. Du är förtroendeingivande, ansvarsfull, har gott omdöme, hög integritet och en god kommunikativ förmåga.

Eftersom regelverksområdet är under ständig utveckling är det också viktigt att du är proaktiv, omvärldsbevakar och håller dig ajour inom området samt att du trivs med att verka i en konsultativ roll med många kontaktytor.

Slutligen värdesätter vi din förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete med andra samt att du med din person bidrar till den positiva stämning och det goda arbetsklimat som råder inom AP4.

Mer om AP4

Fjärde AP-fondens (AP4) uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffertkapital. AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad. Vid halvårsskiftet 2022 förvaltade AP4 drygt 459 miljarder kronor där noterade aktier, såväl globala som svenska, utgör mer än hälften av tillgångarna. Vi investerar även i svenska och globala räntor samt reala tillgångar. AP4:s arbete får uppmärksamhet i flera olika sammanhang, både i Sverige och internationellt och rankas som en förebild bland internationella jämförbara pensionsförvaltare. Läs mer på www.ap4.se

Ansökan

I denna rekrytering har AP4 valt att samarbeta med SJR Executive Search. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig Seniorkonsult Anders Dareholt på 070-471 59 09. Observera att vi inte tar emot ansökningshandlingar via e-post eller via privat meddelande på LinkedIn samt att urval och intervjuer kommer att påbörjas efter semestrarna först under augusti månad.

Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt.

Tänk på att din ansökan inte ska innehålla känsliga personuppgifter, såsom exempelvis uppgifter om hälsa, religiös eller filosofisk övertygelse, politiska åsikter eller facktillhörighet.

Varmt välkommen med din ansökan!

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter se vår integritetspolicy:

https://sjr.se/integritetspolicy/

 
 

Kontakt

Anders Dareholt

Senior Consultant