Insynsregister

Insynsregistret innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört från och med 3 juli 2016.
Läs mer om insynsregistret här