Aktien

SJR in Scandinavia AB (publ) introducerades på Nasdaq First North Growth Market den 6 mars 2007. Handelsbeteckningen är SJR B.

Certified advisor: Avanza, Box 1399, 111 39 Stockholm. E-post corp@avanza.se. Telefon 08-409 421 20. www.avanza.se

Största ägare

Title A-aktier B-aktier Innehav (%) Röster (%)
Ogunro, Per inkl familj 900 000 1 209 299 19,71% 54,302 %
BNY Mellon NA, W9 - 1 651 930 15,73% 8,88%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension - 1 063 581 10,13 % 5,72 %
Lidberg, Fredrik - 525 000 5,00% 2, 82%
Nordea Investments Funds - 454 622 4,33% 2,44%
Mikael Gunnarsson - 266 189 2,54% 1,43%
Nordnet Pensionsförsäkring AB - 140 311 1,11% 0,63%
Lindskog, Gustav - 116 460 1,11% 0,63%
Arvidsson, Kjell - 110 000 1,05% 0,59%
Nilsson, Anders - 101 000 0,94% 0,54%
Summa 900 000 5 453 830 59,38% 76,88%
Summa övriga ägare - 4 346 170 40,62% 23,12%
Summa 2019-12-30 900 000 9 800 000 100,00 % 100,00 %
Summa röster 2019-12-30 9 000 000 9 800 000 18 800 000 100%

Finansiell översikt

MSEK 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 414,8 396,0 383,9 341,1 328,0
Rörelseresultat 24,9 37,8 40,8 35,9 35,3
Rörelsemarginal 6,0% 9,5% 10,6% 10,5% 10,8%
Balansomslutning 118,4 119,0 117,0 108,7 103,7
Eget kapital 55,1 59,7 61,0 56,6 54,8
Soliditet 47% 50% 52% 52% 53%
Avkastning på eget kapital 32% 48% 53% 50% 52%