Aktien

SJR in Scandinavia AB (publ) introducerades på Nasdaq First North Growth Market den 6 mars 2007. Handelsbeteckningen är SJR B.

Certified advisor: Avanza, Box 1399, 111 39 Stockholm. E-post corp@avanza.se. Telefon 08-409 421 20. www.avanza.se

Största ägare

Title A-aktier B-aktier Innehav (%) Röster (%)
Ogunro, Per inkl familj 900 000 1 157 799 19,23% 54,03%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension - 1 279 138 11,95% 6,80%
Lidberg, Fredrik - 525 000 4,91% 2,79%
Nordea Investments Funds - 454 622 4,25% 2,42%
Ålandsbanken AB - 454 622 4,25% 2,42%
Mikael Gunnarsson - 312 000 2,92% 1,66%
Nordnet Pensionsförsäkring AB - 234 110 2,19% 1,25%
Nilsson, Anders - 174 000 1,63% 0,93%
Jurek Bemanning & Rekrytering AB - 151 057 1,41% 0,80%
Lindskog, Gustav - 116 460 1,09% 0,62%
Summa 900 000 4 717 500 52,50% 72,97%
Summa övriga ägare - 5 082 500 47,50% 27,03%
Summa 2020-12-30 900 000 9 800 000 100,00 % 100,00 %
Summa röster 2020-12-30 9 000 000 9 800 000 18 800 000 100%

Finansiell översikt

MSEK 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 354,3 414,8 396,0 383,9 341,1
Rörelseresultat 14,8 24,9 37,8 40,8 35,9
Rörelsemarginal 4,2% 6,0% 9,5% 10,6% 10,5%
Balansomslutning 120,4 118,4 119,0 117,0 108,7
Eget kapital 66,2 59,7 61,0 56,6
Soliditet 55% 47% 50% 52% 52%
Avkastning på eget kapital 18% 32% 48% 53% 50%