SJR, som del av Ogunsen koncernen, arbetar med hållbarhet utifrån fyra strategiska områden; Ansvarsfullt företagande, Hållbara medarbetare, Arbetssätt som gör skillnad samt Klimatsmart verksamhet.

Varje strategiskt område har en direkt koppling till en av de tre dimensionerna av hållbar utveckling: miljömässig hållbarhet (Environmental), Social hållbarhet (Social) och Ekonomisk hållbarhet (Governance). Inom varje strategiskt område finns de hållbarhetsfrågor som vi bedömt vara mest väsentliga att arbeta med utifrån väsentlighetsanalysen. Givet bolagets verksamhet och inriktning så är det i den sociala dimensionen vi kan göra störst skillnad.

Nedan belyser vi några av höjdpunkterna för Ogunsen-koncernen för 2023 inom våra fyra strategiska hållbarhetsområden.

Att jobba på Ogunsen

Att jobba på Ogunsen SJR 2023

Högt engagemang och välmående på en arbetsplats innebär goda förutsättningar för god prestation. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö och där våra medarbetare mår bra och har kul på jobbet. Vi är stolta över att vi får fina resultat i våra medarbetarundersökningar, där vi ligger högt över branschindex. Vi tackar ödmjukt för förtroendet vi har från våra medarbetare och våra kunder och jobbar ständigt efter att bli ännu bättre.

eNPS SJR 2023 nöjda medarbetare
Kundnöjdhet SJR
SJR jämställdhetsindex Executive uppdrag
Inkluderingsindex

Klimat & miljö

Ogunsen SJR klimat miljö hållbarhet

Läs mer om vår hållbarhetsstrategi och vårt hållbarhetsarbete här.

Hållbarhetsrapport 2023

Ogunsen-koncernens hållbarhetsrapport är inspirerad av Global Reporting Initiatives Standards (GRI) och utgår från de tre dimensionerna av hållbar utveckling: ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Innehållet har definierats utifrån påverkan och väsentlighet, med grund i intressentdialog och väsentlighetsanalys. I rapporten presenteras identifierade väsentliga områden, resultat samt de risker och möjligheter som är kopplade till dessa områden liksom redogörelser för hur bolaget hanterar dem.

Vår hållbarhetsrapport

Fler nyheter

Kompetensutveckling
Rekrytering
17 maj, 2024

SJR Insights: Fintech med Louise Grabo

Louise Grabo, generalsekreterare för Swedish FinTech Association, gästade SJR i april och delade insikter om Fintechbranschen i Sverige, hur den vuxit fram och ser ut samt möjligheter och utmaningar framåt. Här delar vi med oss av några av lärdomarna.
Hållbarhet
7 maj, 2024

Påverkan och prioriteringar av hållbarhetsfrågor

Genom hela vår värdekedja har vi möjlighet att skapa – och en skyldighet att skydda – värde för människor, miljön och samhället i stort. För att kunna göra det behöver vi förstå vår verksamhet utifrån den kontext vi verkar i och identifiera vilka hållba...
Hållbarhet
11 april, 2024

Agenda 2030 och vår roll

SJR stödjer FN:s Globala Mål och Agenda 2030 i sin helhet och har identifierat de mål och delmål där vi har störst möjlighet att bidra till en hållbar utveckling.