Sedan 1993 har SJR tagit en självklar plats som rekryterings- och konsultpartner på marknaden. 2008 startade SJR dotterbolaget Ogunsen med syftet att möta kundernas efterfrågan av en ”Executive process” för rekrytering till ledningsgrupp och andra tyngre affärskritiska roller. Ogunsen har utvecklats till ett väl ansett bolag med mycket hög kundnöjdhet och kvalificerade referensuppdrag. Under slutet av 2021 blir de två bolagen ett då Ogunsen införlivas i SJR och samtidigt byter namn till SJR Executive Search. Tillsammans blir de än starkare och kan erbjuda fler tjänster till samtliga kunder.

ogunsen-sjr-executive-search

Jessica Runerlöv Moberg, regionchef SJR Stockholm, var den som startade upp Ogunsen för 13 år sedan – och genom sammanslagningen finner de varandra igen.

– Det är med stor glädje och stolthet vi välkomnar teamet på Ogunsen till SJR. De två bolagen kompletterar varandra på ett mycket bra sätt när det kommer till kultur, erbjudande och nätverk. Jag skulle säga att vi i och med denna förändring har ett av marknadens absolut vassaste rekryteringsteam och erbjudande!, berättar Jessica.

Ett mer omfattande erbjudande

SJR kompletteras med ett kompetent team bestående av Anders Dareholt, Christina Singelman och Hendrik Dahlgren. Tillsammans med SJR har de en unik bredd som bidrar till att de kompletterar varandra, vilket skapar en mer omfattande och stabil organisation.

– Vi har alltid varit ett litet, exklusivt och leveranssäkert team. När vi nu går samman sätts vi i ett större sammanhang där vi får fler möjligheter att ta oss an uppdrag av mer omfattande karaktär. En förändring som leder till att vi i än högre utsträckning kan leverera det som kunden efterfrågar. Gemensamt skapar vi synergieffekter, inleder Anders, Senior Consultant.

SJR-Stockholm-Christina-Singelman-rekrytering-konsultbranschen

Christina, Research Consultant, instämmer.

– Utöver det etablerar vi även en ny dimension av närhet mellan båda företagens ursprungliga nätverk. Genom att bredda nätverken och förena dem skapar vi fler möjligheter att tillsätta rätt kandidat till rätt uppdrag, berättar Christina.

Ökad leveranssäkerhet

– Med vårt omfångsrika nätverk kan vi komplettera det gemensamma kontaktnätet med fler seniora konsulter. På så vis kan vi tillsätta chefer och specialister på ett mer effektivt sätt, tillägger Anders.

Sammanslagningen kommer att innebära en ny nivå av leveranssäkerhet och tillgänglighet.

– För våra existerande och framtida kunder kommer det endast resultera i positiva effekter. De kunder som tidigare har anlitat oss som partner för att rekrytera till ledande positioner kan dessutom få hjälp med ytterligare former av rekrytering och konsulttjänster. Allt under samma tak och genom samma kontaktperson – nu kan vi hantera hela ledet, förklarar Anders.

– Många av våra kunder är återkommande och det tror jag beror på att vi tillsammans har en unik erfarenhet som bygger på åtskilliga år inom branschen. Under årens gång har vi arbetat med olika typer av kunder och dessutom i olika konjunkturlägen. Det är med handen på hjärtat som jag kan säga att vi besitter en otrolig bredd – det gäller allt från processens delar och branschen i stort, till tjänster och personligheter, berättar Hendrik, Senior Consultant.

SJR-Stockholm-Hendrik-Dahlgren-rekrytering-konsultbranschen

En organisation med mycket själ och hjärta

Teamet målar upp en samstämmig bild kring hur deras framgångar bygger på vad som är hjärtat och själen i organisationen – den personliga och varma framtoningen. Egenskaper som de även tillskriver SJR.

– Vi trivs bra tillsammans, är samspelta och håller vad vi lovar. Det lyser igenom till kunderna. Den personliga aspekten är absolut en betydelsefull del av våra bedrifter och det är framför allt där som vi ser att vi matchar varandra extremt väl som bolag. Jag har alltid uppskattat att det är mycket själ och hjärta i vår kultur, just därför känns det fantastiskt att fortsätta resan här, beskriver Christina.

– Allt vi tar oss för bygger på professionalitet, men också stor mängd humor. Den kulturen som vi har haft hittills springer ur SJR’s kultur från första början – förmågan att snabbt byta perspektiv från något allvarligt till något knasigt. Dessutom handlar det mycket om mod och som Christina säger, att våga vara personlig, berättar Hendrik.

Proaktivt tankesätt för framtiden

Vidare ser de fram emot att fortsätta utveckla verksamheten och erbjudandet i takt med att marknadens behov och krav förändras. Samtliga är överens om att branschen är under omvandling, där ökad digitalisering av processer och nya kriterier från kunder urskiljs som viktiga komponenter att arbeta med framåt.

– I en föränderlig omvärld kommer vi att behöva arbeta mer med långsiktiga samarbeten och än närmare kunderna. Något som vi ser är att kandidatmarknaden har förändrats avsevärt under de senaste åren. Tidigare var det arbetsgivarens marknad, nu är det tvärtom. Därför blir det viktigare att lyckas hitta rätt personlighet – och det är där vi besitter vår starkaste kompetens, beskriver Christina.

G40_SJR_sthlm_213008_1087

– Styrkan och förmågan sitter i våra processer. Det är en delikat process att tillsätta en chefsroll och det kräver ett gediget analysarbete i alla olika faser. Något som vi trycker på lite extra är den konsultativa rollen i det hela. Att vi vågar utmana kunden, överträffa deras förväntningar och tillföra något mer. Och det är precis det som gör att vi kan erbjuda en bredare palett när vi nu går samman. Vi ser fram emot att utveckla erbjudandet Executive Search i SJR’s verksamhet och nå nya höjder tillsammans!, avslutar Anders.

Fler nyheter

Kompetensartiklar
7 oktober, 2021

Optimera din LinkedIn-profil för att öka synligheten på arbetsmarknaden

Med utgångspunkt i vår position och erfarenhet kan vi se hur marknaden utvecklas. Hur betydelsefullt är det exempelvis med en kvalitativ LinkedIn-profil och på vilket sätt används det sociala mediet i rekryteringsprocessen?
Event
Nyheter
4 oktober, 2021

Digital inspirationsföreläsning med Christina Stielli: se till att älta det som är positivt

Den 24 september bjöd vi på SJR in till en digital lunchföreläsning tillsammans med inspiratören Christina Stielli. Under en fullmatad timme fick vi äran att lyssna till hennes insikter, intressant forskning inom ämnet och värdefulla tankeställare.
Möt våra medarbetare
29 juni, 2021

Ett lysande exempel på SJR’s vision: Professionals Choice Through Life

Sandra Bengtsson har testat många olika banor under sin karriär – men det var först när hon landade sin första roll på SJR år 2013 som hon kände att “Jag har hittat hem”. Idag arbetar Sandra som Senior Account Manager, med goda kundrelationer närmast hj...