Den 18 november genomförde vi vår digitala lunchföreläsning tillsammans med Christer Olsson. Den var gripande, inspirerande och lärande på många sätt. Christer lyfte framför allt vikten av att bygga relationer och att livet är ett tillsammans-projekt. Med den här artikeln vill vi dela med oss av hans tankeställare och viktiga budskap.

SJR-digital-forelasning-Christer-Olsson-Marie-Bergsman_webben

Två fundament för lycka

Föreläsningen tog avstamp i två fundament som lycka grundar sig i; att känna sig sedd och att utvecklas. Varje person har ett ansvar över att se till att sina barn, vänner och kollegor känner sig sedda, bekräftade och behövda.

– Krångla inte till det, det är mitt första och ett av mina allra viktigaste budskap, inleder Christer.

Autentiska ledare

För att attrahera modiga och kompetenta medarbetare krävs en modig organisation. Det handlar framför allt om att våga vara modiga i sina rekryteringar genom att gå utanför de traditionella nätverken och konventionella metoder. Vi på SJR har tidigare skrivit en artikel om ledarskapet som kompetens där vi betonar vikten av trygghet, genuinitet och autenticitet i en föränderlig värld. Det krävs trygga ledare som medarbetarna kan lita på, i både med- och motgång. Christer knöt an vid det när han gick in på ett annat av sina centrala budskap; skillnaden mellan de autentiska ledarna och de som inte är det.

– Personalen är vår viktigaste resurs och då ska de känna det. Att vara sann, sårbar och autentisk. Det är där slaget står. Många tror att de behöver vara starka och självständiga, när man bara behöver vara sann. Livet är ett tillsammans-projekt och ingen människa klarar sig själv. Det börjar ofta med ledarskapet och det du kan göra som ledare är att våga vara öppen och ärlig med dina tillkortakommanden. Vi ska våga vara ärliga och sanna mot varandra och oss själva. Våra handlingar visar att våra värderingar är på riktigt, berättar Christer.

quote-green-right

En ledare är inte sitt resultat, en ledare är summan av sina medarbetare!

Christer Olsson, föreläsare

Allt som inte utvecklas, avvecklas

Utöver trovärdighet är mod, kreativitet och inkludering betydelsefulla ledord, liksom vikten av att förutse framtiden och leda med långsiktighet för att bygga kultur och engagemang. Rusta organisationen för oförutsedda faktorer och lev företagets värderingar så skapar ni trygghet för människor i osäkra lägen. Till följd av branschens utveckling har vi som rekryteringspartner blivit bättre på att bemöta och utmana kunders behov.

– Allt som inte utvecklas, avvecklas. Det är extremt sant och att enbart behålla är en livsfarlig idé, det ger ingen energi. Nu när vi går in i en lågkonjunktur behöver vi vara mer offensiva och utvecklingsbenägna. Som ledare ska du bli riktigt bra på det du är bra på och omge dig av människor som är bra på det du inte kan. Då kommer du leverera utifrån din kapacitet. En ledare är inte sitt resultat, en ledare är summan av sina medarbetare!, avslutar Christer.

Summering av Christer Olssons föreläsning

  • Livet är ett tillsammans-projekt
  • Allt som inte är under utveckling är under avveckling 
  • Varje samtal kan vara det sista, var noga med hur du avslutar samtal och möten
  • Lycka är inte en tillfällighet, det är en färdighet
  • En ledare är inte sitt resultat, en ledare är summan av sina medarbetare
  • Lev livet levande!

Tusen tack för en ordentlig tankeställare Christer!
Vi ser fram emot att anordna fler digitala föreläsningar under 2023.

Fler nyheter

Event
Kompetensutveckling
27 februari, 2024

SJR Insights: Elaine Eksvärd och kraftfull kommunikation

Elaine Eksvärd, en framstående expert inom kommunikation, gästade SJR den 9 februari för en öppen digital föreläsning om kraftfull kommunikation som både ger energi men också värnar om den egna. Här delar vi med oss av några av lärdomarna och tipsen.
Möt våra medarbetare
Rekrytering
14 februari, 2024

IT rekrytering — en spännande utmaning

Christine Stamfeldt leder SJR:s erbjudande inom IT. Vi bad Christine dela med sig om vad som är speciellt och viktigt inom IT rekrytering, vad kandidaterna söker samt reflektioner kring ledarskap.
Hållbarhet
Kompetensutveckling
1 februari, 2024

SJR ett Karriärföretag 2024

Vi har glädjen att meddela att SJR har blivit utnämnt som ett Karriärföretag 2024!