Slaget om mångfalden. Den 15 september bjöd vi på SJR in till en digital föreläsning tillsammans med Mitt Liv. Ett företag som vi är otroligt stolta och glada över att ha samarbetat med sedan 2014. De arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald – något som vi på SJR givetvis vill vara en del av. Sofia Appelgren och Lenka Prokopec Karlberg gav oss värdefulla insikter under en inspirerande timme!

SJR-Mitt-liv-mangfald-ledarskap-kent-sofia-lenka-fotograf-CHECK!-kommunikationsbyra-webben

Mitt Livs vision och drivkraft är att skapa ett inkluderande samhälle med förutsättningar att ta tillvara på den mångfald som finns arbetsmarknaden – och samtidigt hjälpa företag att nå de bästa talangerna. Som det ser ut idag misstänker exempelvis 70 % av alla arbetssökande att de har valts bort på grund av diskriminering, samtidigt som sex av tio företag upplever att de har svårt att hitta rätt kompetens.

Hur kan företag förbättra sitt arbete inom mångfald?  

  • Arbeta med ett inkluderande ledarskap som får alla att känna sig delaktiga
  • Arbeta med kompetensbaserad inkluderande rekrytering och se över er rekryteringsprocess
  • Arbeta med er organisationskultur – vad har ni för syfte och hur kommunicerar ni det?

I dagens samhälle är det således inte en fråga om företag ska arbeta med de här frågorna, utan hur företag ska arbeta med dem. Arbetet påverkas av flertalet yttre faktorer som demografiska förändringar, teknik, globalisering, klimat och hållbarhet samt individualisering. Hur möter vi den komplexiteten? Vi summerar föreläsningen genom att sammanställa Sofias och Lenkas främsta insikter till ett par konkreta och handfasta lärdomar att ta med sig framåt.

  • Företag med högre grad av mångfald har högre sannolikhet att överprestera ekonomiskt
  • Förstå vilka fördomar och bias du själv har för att kunna arbeta med dem
  • Rekrytera utifrån "culture add" snarare än "culture fit" – för att komplettera teamet med olika perspektiv

Till sist skickar vi med de inspirerande ord som avslutade föreläsningen:

quote-green-right

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.

Sofia Appelgren och Lenka Prokopec Karlberg, Mitt Liv

Vi tackar ödmjukast Sofia och Lenka för den insiktsfulla föreläsningen!

Ansökan till mentorprogrammet

Mitt Livs mentorprogram Mitt Livs Chans söker nu mentorer för programstarten i februari – och med den rådande covid-19-pandemin och en alltmer osäker arbetsmarknad, är behovet av mentorer i programmet stort. Vill du vara med och driva förändring? Ansök som mentor i Mitt Livs Chans – allra senast den 15 december.

Fler nyheter

Executive Search
Nyheter
14 december, 2021

SJR införlivar Ogunsen Executive Search i bolaget och stärker sitt erbjudande med ytterligare en nivå

Med utgångspunkt i vår position och erfarenhet kan vi se hur marknaden utvecklas. Hur betydelsefullt är det exempelvis med en kvalitativ LinkedIn-profil och på vilket sätt används det sociala mediet i rekryteringsprocessen?
Kompetensartiklar
7 oktober, 2021

Optimera din LinkedIn-profil för att öka synligheten på arbetsmarknaden

Med utgångspunkt i vår position och erfarenhet kan vi se hur marknaden utvecklas. Hur betydelsefullt är det exempelvis med en kvalitativ LinkedIn-profil och på vilket sätt används det sociala mediet i rekryteringsprocessen?
Event
Nyheter
4 oktober, 2021

Digital inspirationsföreläsning med Christina Stielli: se till att älta det som är positivt

Den 24 september bjöd vi på SJR in till en digital lunchföreläsning tillsammans med inspiratören Christina Stielli. Under en fullmatad timme fick vi äran att lyssna till hennes insikter, intressant forskning inom ämnet och värdefulla tankeställare.