sjr-rekrytering-konsult-dina-personuppgifter

Dina personuppgifter 

 

Registerutdrag 

Här kan du som kandidat, företrädare för kund, leverantör till SJR eller som före detta anställd hos SJR begära ett utdrag på personuppgifter som vi behandlat/behandlar och som rör dig.

För att vi ska kunna styrka din identitet och skicka dig uppgifterna ber vi dig att bifoga en kopia på giltig legitimation. Detta gör vi för att säkerställa att det är du själv, och inte någon annan, som begär ut detta registerutdrag.

Registerutdraget kommer att skickas med rekommenderat brev till din folkbokföringsadress.

 

Skicka in blanketten till:

Ogunsen AB
Att: Dataskydd
Box 7420
103 91 Stockholm

Ladda ner blanketten här

 

Radering av uppgifter i kandidatdatabasen 
Här kan du som kandidat begära att SJR ska radera din profil i kandidatdatabasen och du kommer inte längre att kontaktas om aktuella uppdrag eller tjänster. 

Begär